Coronastatistik för Kyrkslätt 16.12.2021

16.12.2021 14:42

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Hittills har 30 911 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 29 630 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 88,4 procent av kommuninvånare som fyllt 12 år fått sin första vaccindos och 84,9 procent fått sin andra dos.

I proportion till hela Kyrkslätts befolkning har 76,0 procent av kommuninvånarna fått den första vaccindosen, 73,0 procent den andra dosen och 7,4 procent den tredje dosen.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 94,8 procent fått den första vaccindosen, 88,7 procent den andra dosen och 60,5 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 95,7 procent fått den första vaccindosen, 93,5 procent den andra dosen och 23,0 procent den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 96,3 procent fått den första vaccindosen, 93,3 procent den andra dosen och 14,9 procent den tredje dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,0 procent fått den första vaccindosen, 91,4 procent den andra dosen och 17,7 procent den tredje dosen Av 60–64-åringarna har 93,1 procent fått den första vaccindosen, 91,2 procent den andra dosen och 11,3 procent den tredje dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,2 procent fått den första vaccindosen och 90,5 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 91,5 procent fått den första vaccindosen och 89,8 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 90,6 procent fått den första vaccindosen och 88,1 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 87,4 procent fått den första vaccindosen och 84,9 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 83,2 procent fått den första vaccindosen och 79,2 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 78,6 procent fått den första vaccindosen och 73,2 procent den andra dosen.

Av 25-29 -åringarna har 77,0 procent fått den första vaccindosen och 70,3 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 79,3 procent fått den första vaccindosen och 72,3 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 88,8 procent fått den första vaccindosen och 83,6 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 84,8 procent fått den första vaccindosen och 79,1 procent den andra dosen.

Allt som allt 74 597 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 1375.

Veckorna 47 + 48 var incidensen 316,8 och veckorna 48 + 49 var incidensen 324,2. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 443.

I Kyrkslätt har 7 509 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 269.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

fyrlogo