Coronastatistik för Kyrkslätt 1.4.2021

01.04.2021 14:11

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Allt som allt 30 778 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 526.

Veckorna 10 + 11 var incidensen 102,2 och veckorna 11 + 12 var incidensen 104,8. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 305,8.

I Kyrkslätt har 3559 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 81.  Antalet gällande karantäner är 85.

4374 personer har fått den första vaccindosen och 755 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

10,9 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen)

 

""