Coronastatistik för Kyrkslätt

03.12.2021 08:54

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Hittills har 30 722 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 29 259 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 88,0 procent av kommuninvånare som fyllt 12 år fått sin första vaccindos och 83,9 procent fått sin andra dos.

I proportion till hela Kyrkslätts befolkning har 75,6 procent av kommuninvånarna fått den första vaccindosen, 72,1 procent den andra dosen och 3,6 procent den tredje dosen.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 94,6 procent fått den första vaccindosen, 88,1 procent den andra dosen och 40,2 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 95,6 procent fått den första vaccindosen och 93,1 procent den andra dosen. Av 70–74-åringarna har 96,1 procent fått den första vaccindosen och 93,4 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,2 procent fått den första vaccindosen och 91,2 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 92,6 procent fått den första vaccindosen och 90,4 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 91,9 procent fått den första vaccindosen och 89,9 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 91,3 procent fått den första vaccindosen och 89,5 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 90,4 procent fått den första vaccindosen och 87,8 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 86,8 procent fått den första vaccindosen och 83,8 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 82,6 procent fått den första vaccindosen och 78,5 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 77,9 procent fått den första vaccindosen och 71,6 procent den andra dosen.

 Av 25-29 -åringarna har 75,8 procent fått den första vaccindosen och 68,8 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 78,6 procent fått den första vaccindosen och 70,1 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 87,5 procent fått den första vaccindosen och 81,4 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 84,6 procent fått den första vaccindosen och 77,3 procent den andra dosen.

Allt som allt 71 192 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 1248.

Veckorna 45 + 46 var incidensen 169,6 och veckorna 46 + 47 var incidensen 224,5. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 350,0.

I Kyrkslätt har 6 771 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 49.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

fyrlogo