Coronasituationen i Kyrkslätt 29.7

29.07.2021 12:37

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

HUS-området är i sin helhet i accelerationsfasen för corona. Antalet coronavirussmittor i Kyrkslätt har ökat betydligt. I Kyrkslätt har under de senaste två veckorna konstaterats 72 nya smittor, då antalet under de föregående två veckorna uppgick till 46. Under de två veckor långa granskningsperioderna i juni var antalet smittor 12–16. Från och med början av epidemin har det förekommit totalt 780 smittor. Incidensen i Kyrkslätt är nu 180/100 000/2 veckor.

Smittor konstateras för tillfället särskilt hos unga vuxna och som smittkälla särskilt fritidsverksamhet.

Smittspårningen är belastad på grund av den snabba smittökningen. Vi strävar efter att vara i kontakt med de smittade inom ett dygn, men nu i det snabbt upptrappade skedet har det förekommit fördröjningar. I fråga om exponerade kan det räcka flera dagar innan vi tar kontakt. Vi rekommenderar att följa med allmän information om platser med exponering eftersom alla exponerade till exempel vid stora publikevenemang inte kan identifieras. Om du vet att du blivit exponerad är det skäl att hålla sig från att träffa människor. Stanna hemma, besök inte någon och bjud inte hem någon. Arbetet med skriftliga karantänsföreskrifter har också hopat sig och kön är längre än en vecka.

Man ska fortfarande ha låg tröskel att söka sig till test och om man får coronasymtom ska man genast söka sig till test.  En som insjuknat i coronaviruset kan ha väldigt lindriga symtom. 

Vaccinationer

Vaccinationstäckningen i Kyrkslätt är 64,4 % av hela befolkningen i fråga om den första dosen. En positiv observation i vår statistik är att även yngre åldersgrupper aktiverat sig bra och tagit vaccin. 

Vaccineringarna framskrider väl och vi kan effektivt använda alla vacciner som fås till kommunen. Vår vaccinationstidsbokning är fullbokad cirka tre veckor framöver. Vi kan inte alltid genomföra begäran om flyttning av coronavaccinering och vi ber att sådana görs av särskilda, till exempel medicinska skäl.

Vi önskar fortfarande att befolkningen vaccinerar sig så aktivt som möjligt eftersom redan den första vaccindosen ser ut att skydda från en allvarlig sjukdomsvariant av coronaviruset och den andra dosen ytterligare stärker kroppens förmåga att försvara sig mot corona. Om du har varit sjuk i coronainfektion, skyddar sjukdomen majoriteten åtminstone i 6 månaders tid, så det lönar sig att ge coronavaccin cirka 6 månader efter coronavirusinfektionen.  Skyddet som sjukdomen ger personer med immunbrist och äldre personer kan vara svagare. De kan ges vaccin tidigare, 1–3 månader efter att de varit sjuka.

Återuppringningen är belastad och i icke brådskande ärenden tar det flera dagar att ringa upp.

Logo