Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 4.3.2021

04.03.2021 13:57

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

I Kyrkslätt har det hittills konstaterats 435 bekräftade fall av coronavirussmitta. Flest smittor sprids mellan personer som bor i samma hushåll och andra inom den närmaste kretsen. Det är oroväckande att över 40 procent av smittorna är sådana vars ursprung inte kan bekräftas. Andelen för den brittiska varianten som smittar lättare är cirka 50 % av alla smittor och ökar.

Coronans incidens, dvs. antalet fall per 100 000 personer, har ökat. Incidensen för 14 dygn var 83,2 veckorna 6 + 7 och så mycket som 159,6 veckorna 7 + 8. På hela HUS-området var incidensen under de senaste 14 dygnen 271,8.

Allt som allt har 3072 kommuninvånare blivit exponerade för coronan. 2399 karantäner har inletts. Av dem är 211 i kraft.

Sedan början av epidemin har antalet betydande massexponeringar i Kyrkslätt varit 74. En betydande massexponering är en händelse där tio eller flera personer exponeras för coronaviruset. Av massexponeringarna har många inträffat i skolor och daghem, och de har lett till fortsatt smittspridning bland såväl barn som vuxna.  Karantäner som föranleds av exponeringar förorsakar många olika slags arrangemang såväl för föräldrarna som för de anställda.

Hittills har 5,4 procent av kommuninvånarna, dvs. 2175 personer, fått sin första vaccindos och 699 kommuninvånare sin andra dos.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020.