Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 25.3.2021

26.03.2021 07:55

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt har det hittills konstaterats 510 bekräftade fall av coronavirussmitta. Över 40 procent av smittorna är sådana vars ursprung inte kan bekräftas.

Coronans incidens, dvs. antalet fall per 100 000 personer, har minskat. Incidensen för 14 dygn var 172,1 veckorna 9 + 10 och 102,2 veckorna 10 + 11. På hela HUS-området var incidensen under de senaste 14 dygnen 344,0.

Allt som allt har 3473 kommuninvånare blivit exponerade för coronan. Av karantänerna är 83 i kraft.

Sedan början av epidemin har antalet betydande massexponeringar i Kyrkslätt varit 81. En glad nyhet är att man i skrivande stund inte har vetskap om nya massexponeringar. En betydande massexponering är en händelse där tio eller flera personer exponeras för coronaviruset.

Hittills har 9,8 procent av kommuninvånarna, dvs. 3924 personer, fått sin första vaccindos och 752 kommuninvånare sin andra dos.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i THL:s och HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020.

 

Coronastatistik för Kyrkslätt 25.3.2021

Allt som allt 29 686 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 510.

Veckorna 9 + 10 var incidensen 172,1 och veckorna 10 + 11 var incidensen 102,2. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 344,0.

I Kyrkslätt har 3473 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 81.  Antalet gällande karantäner är 83.

3924 personer har fått den första vaccindosen och 752 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

9,8 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen)

 

 

 

 

 

""