Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 18.3.2021

18.03.2021 14:35

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt har det hittills konstaterats 502 bekräftade fall av coronavirussmitta. Över 40 procent av smittorna är sådana vars ursprung inte kan bekräftas. Andelen för den brittiska varianten som smittar lättare är över 50 % av alla smittor och ökar.

Coronans incidens, dvs. antalet fall per 100 000 personer, har minskat. Veckorna 8 + 9 var incidensen för 14 dygn 251,7 och veckorna 9 + 10 var den 184,4. På hela HUS-området var incidensen under de senaste 14 dygnen 340,4.

Allt som allt har 3386 kommuninvånare blivit exponerade för coronan. Av karantänerna är 82 i kraft.

Sedan början av epidemin har antalet betydande massexponeringar i Kyrkslätt varit 81. En betydande massexponering är en händelse där tio eller flera personer exponeras för coronaviruset. Av massexponeringarna har många inträffat i skolor och daghem, och de har lett till fortsatt smittspridning bland såväl barn som vuxna. 

Hittills har 8,6 procent av kommuninvånarna, dvs. 3473 personer, fått sin första vaccindos och 752 kommuninvånare sin andra dos.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i THL:s och HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020.