Coronaepidemin är i accelerationsfasen – Kyrkslätts kommun rekommenderar användning av ansiktsmasker hos kommunens tjänster

30.09.2020 12:44

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätt rekommenderar att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask hos kommunens tjänster, om det inte finns något hälsohinder för användning av mask. Det är särskilt viktigt att använda mask i situationer där det är omöjligt att undvika närkontakter. Rekommendationen gäller till exempel bibliotek, inomhusidrottsplatser, museer, serviceställen eller läroanstalter på andra stadiet inklusive gymnasierna. Dessutom rekommenderar vi användning av ansiktsmask på mottagningen och i väntrummen hos social- och hälsovårdstjänsterna.  

Kunder och patienter som använder tjänsterna svarar själva för att skaffa sina maskar. De mindre bemedlade och de vars ställning är sårbarast kan hämta gratis masker i kommunhuset och på Masaby och Veikkola bibliotek under öppettiderna. Tre masker per person delas ut. De är tygmasker som kan tvättas och återanvändas.

Den omfattande rekommendationen att använda masker kompletterar de tidigare rekommendationerna gällande förebyggande av coronavirussmitta. Det är fortfarande viktigt att iaktta god handhygien och säkerhetsavstånden, undvika att röra sig i offentliga lokaler, skolor och arbetsplatser om man har symtom, sköta sig hemma och söka sig till coronatest även när man har små symtom som tyder på coronavirusinfektion.

-Epidemin i huvudstadsregionen har övergått till accelerationsfasen. Det är viktigt att vi tar THL:s maskrekommendation på allvar och följer den, betonar tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela.

THL:s maskrekommendation

Fyr logo