Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 15.6.2021

15.06.2021 08:35

Kategori: Seniorer Bibliotek Musikinstitutet Vård- och omsorgsväsendet Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Service Fritid

I en del av Nyland är coronavirusepidemin fortfarande i upptrappningsfasen och i en del är epidemin på basnivå. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 44,6/100 000 invånare. Den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 20/100 000 invånare och i Kyrkslätt är epidemin på basnivå.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

För offentliga evenemang och i kundutrymmen finns det inte längre några begränsningar beträffande antal personer. I enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar ska verksamhetsarrangören dock ge kunder och deltagare instruktioner om hygienåtgärder, upprätthållande av skyddsavstånd och till exempel användning av munskydd. I utrymmena ska det finnas möjlighet att rengöra händerna. Ovannämnda 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller både utrymmen inomhus och verksamhetsmässigt avgränsade utrymmen utomhus.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna normalt enligt sommartidtabeller. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor. 

Användning av munskydd då epidemin är på basnivå

Vi rekommenderar att man följer Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) anvisningar om användning av munskydd då epidemin är på basnivå.

Användning av munskydd rekommenderas i följande situationer och för följande personer:

·I kollektivtrafiken.

· Personer som söker sig till coronatesttagning på vägen till testtagningen och tills testresultatet är klart, om det finns oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

· Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

· Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Inom undervisningen och småbarnspedagogiska tjänsterna beaktar man också undervisnings- och kulturministeriets och THL:s aktuella anvisningar.

Dessutom rekommenderar vi att man fortsätter att använda munskydd i kommunens arbets- och kundutrymmen om det inte finns ett hälsomässigt hinder för det. Personer som besöker utrymmena meddelas separat om eventuella undantag.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

I social- och hälsovårdens besöksanvisningar följer man de regionala anvisningarna som uppdateras inom den närmaste tiden. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Det rekommenderas att man träffar gäster utomhus, om det är möjligt.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Rekommendation om distansarbete

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt.

Privata träffar

Det rekommenderas att privata träffar i första hand ordnas utomhus och att man beaktar tryggheten för hälsan.

Resor till och från utlandet

Beträffande resor utomlands och inresor från utlandet rekommenderas att man följer THL:s anvisningar. Personer som anländer till Finland rekommenderas söka sig till coronatest 72 timmar efter att de återvänt till landet. Det rekommenderas att man stannar i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Rekommendationerna är ikraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas att man med låg tröskel söker sig till coronatest. Tidsbeställningen till coronavaccineringen är öppen för alla som fyllt 16 år.

Fyr logo