Byggprojekt i östra Kyrkslätt

Våra webbsidor uppdateras som bäst och deras structur ändras något. Uppdaterade uppgifter om de nya projekten publiceras på sidan under våren.
Ytterligare information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi


Projekt: Byggande av vägbelysning

Beskrivning:

I detta projekt byggs vägbelysning på NTM- centralens väg landsväg 11271 Smedsbyvägen på avsnittet Vecklaxvägen- Masaby.

Preliminär tidtabell:

Objektet ska bli färdig under hösten 2019.

Hänt hittills:


Projekt: Byggande av gator och parken på Tinaparkens detaljplaneområde

Beskrivning:

I detta projekt byggs gatorna i Tinaparkens område, gång- och cykelvägar och vattenförsörjning. Tinaparken ligger i närheten av Masaby centrum ca 8 km ifrån Kyrkslätts centrum.

Preliminär tidtabell:

Projektet borde bli klart före utgången av år 2019.

Hänt hittills:

Byggarbetena pågår. Entreprenör är Göran Hagelberg Ab.

Nedan en video om Tinaparkens virtuella modell. Modellen presenterar hur området kommer att se ut med avseende på gator och parker.


Gatuplaner


Projekt: Byggande av Masabyvägen, skede 1

Beskrivning:

Till det första skedet av byggandet av Masaby hör Masabyvägen, avsnittet Lingonbacken–Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen–underfarten under banan, Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen–underfarten under Bjönsstigen, Vernersstigen och Rydmansvägen.

Med byggnadsarbete förbättrar man anslutningsarrangemang och strävar efter att göra trafiken smidigare bland annat genom att bygga en rondell i korsningen mellan Masabyvägen och Sundsbergsvägen och lägga till trafikljus i korsningen mellan Smedsbyvägen och Masabyvägen.

Preliminär tidtabell:

Det första skedet planeras bli färdigt sommaren 2020.

Hänt hittills:

Till entreprenör för första skedet av byggandet av Masabyägen valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Gatuplaner

Om byggnadsentreprenaden ordnades ett invånarmöte 30.10.2018.

Invänarmöte