Byggprojekt i norra Kyrkslätt

Våra webbsidor uppdateras som bäst och deras structur ändras något. Uppdaterade uppgifter om de nya projekten publiceras på sidan under våren.
Ytterligare information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi


Tidtabell för byggande av Veikkola:

Tidtabell


Projekt: Byggande av gator på Sandbacka område

Beskrivning:

Sandbacka område ligger väster om Veikkola, söder om Åbovägen (lv 110), närä kummungränsen. I projektet byggs om de nuvarande vägarna till gator med gång- och cykelvägar och dagvattenavlopp. På Åbovägens (lv 110) sida saneras den nuvarande busshållplatsen och en trottoar byggs bredvid körbanan.

Preliminär tidtabell:

Projektet borde bli klart före utgången av år 2018.

Hänt hittills:

Byggarbetena pågår. Entreprenör ar Oy Göran Hagelberg Ab.


Gatuplaner för områdena 9, 10 och 11 del 1
Gatuplaner för områdena 9, 10 och 11 del 2