Byggnadstillsynsenhetens kontaktuppgifter

Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar i första hand via tjänsten Lupapiste.fi

Denna är nyttig särskilt då behovet av tillstånd för det arbete som ska göras av en eller annan orsak är oklart. Då du lämnat in en begäran om rådgivning kan du komplettera den och också bifoga foton och planer över ditt objekt. Från Lupapiste kan du få personlig service av den myndighet saken gäller.

Förfrågningar och begäran om inspektioner riktas i första hand till byggnadsinspektören, tillståndsarkitekten eller rådgivningsingenjören enligt kartan över ansvarsområden

Karta över ansvarsområden

Daniel Grönroos, ledande byggnadsinspektör, tfn 040 5256 690, telefontid ti och to kl. 9.00-11.00

 • byggnadstillsynsärenden som omfattas av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt, bl.a. byggprojekt över 1 500 v-m2, och ändringstillstånd i anslutning till dem

Åke Ahlroth, rådgivningsingenjör, tfn 0400 611460, telefontid må, ons, fr kl. 9.00-11.30 och tis, to kl. 12.30-14.00. Mottagning med tidsbokning

 • allmän rådgivning i byggnadstillsynsärenden
 • åtgärdstillstånd
 • tillstånd för miljöåtgärder på byggplatser
 • godkänner på sitt eget ansvarsområde ansökningar och anmälningar gällande den ansvariga arbetsledaren (MBL 122 §)

Arja Sihvola, tillståndsarkitekt, e-post: arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi, tfn (09) 2967 2673, telefontid ti och to kl. 9.00-11.00

 • undantagsärenden och avgöranden som gäller planeringsbehov
 • byggnadstillsynsärenden som gäller hästhållning
 • bygglovsärende gällande skyddade byggnade

Laila Kankaala, byggnadsinspektör, tfn (09) 2967 2318, telefontid ti och to kl. 9.00-11.0

 • byggnadstillsynsärenden på detaljplaneområden (under 1500 v-m2)
 • byggnadstillsynsärenden på områden där delgeneralplanen för skärgårds- och kustområden med tillhörande stranddetaljplan gäller
 • byggnadsservitut

N.N. byggnadsinspektör

 • byggnadstillsynsärenden på glesbygdsområden (under 1 500 v-m2) förutom områden där delgeneralplanen för skärgårds- och kustområden gäller

Husteknik (VVS)

Thomas Sjöholm, VVS-inspektör, puh. 0400 611 457

 • VVS-inspektioner, ansökningar om arbetsledare, rör- och linjesaneringar samt granskning av VVS-planer

Avloppsvattensystem:

Janne Rainio, vik. miljöinspektör, miljövården, tfn 0400 611 461

 • åtgärdstillstånd för ändring av fastighetsspecifikt avloppsvattensystem

Tillstånd för miljöåtgärder:

Merja Puromies, miljöplanerare, miljövården tfn 0400 772194

 • tillstånd för miljöåtgärder då åtgärden inte berör byggplatsen

Behandlingsskeden, arkivförfrågningar

Marja Okkonen, vik. servicesekreterare, tfn 040 1269 776

 • arkivförfrågningar
 • information om tillstånd som beviljats tidigare

kanslisekreterare, puh. 040 1269 259

 • behandlingsskeden i ärenden i anslutning till tillstånd och förlängning av tillstånd, och information om tillståndsbeslut
 • anmälningar om inledande av byggande
 • fakturering

N.N. förvaltningssekreterare

 • behandlingsskeden i ärenden som behandlas i byggnads- och miljönämnden och information om tillståndsbeslut

Sari Salminen, tekniskt biträde, tfn 040 1269 260

 • hörande som utförs av kommunen
 • behandlingsskeden i miljövårdens tillståndsärenden

Kontaktuppgifter

email: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi

De elektroniska postadresserna är av formen: förnamn.tillnamn@kirkkonummi.fi (om inte annat anges)

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT

tfn (09) 29671
Telefax (09) 8786 303

Elektronisk beställning av material i anslutning till utgångsuppgifter för tillståndsansökningar

I Kyrkslätt ansöker man huvudsakligen om bygglov via den elektroniska nättjänsten Lupapiste.fi