Byggnadstillsynens tjänsteinnehavares beslut om serviceservitut, 20-0001-RAS

24.03.2020 09:05

Kategori: Kungörelse

Byggnadstillsynens tjänsteinnehavare har fattat följande beslut: Beslutet ges efter anslag 25.03.2020 då alla parter anses ha fått del av det. Tillståndsbeslutet och anknytande handlingar är framlagda i byggnadstillsynens kansli, Ervastvägen 2, Kyrkslätt.

Anslagslista 24.3.2020