Byggnadstillsynens kundenkät 26.11–31.12.2019

26.11.2019 09:53

Kategori: Byggnadstillsyn Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Bästa byggnadstillsynens kunder

Välkommen att delta i den årliga kundenkäten om byggnadstillsynens betjäning och tjänster.

Tillsammans med er vill vi utveckla byggnadstillsynens betjäning och tjänster. Enkäten är riktad till alla kunder som använder byggnadstillsynens tjänster: Ni kan svara på enkäten på finska eller på svenska.

Utgående från era svar bedömer vi hur byggnadstillsynstjänsterna motsvarar kundernas förväntningar och behov. Vårt mål är att erbjuda allt mer högklassiga tjänster.

Enkäten är öppen 26.11–31.12.2019.

Vi önskar att så många som möjligt besvarar vår enkät så att vi får ett omfattande material för att stödja utvecklandet av vår verksamhet.

Svara på kundenkäten

Tack för ert deltagande!