Byggnadstillsynens blanketter

Pdf-filerna kan läsas med Adobe Acrobat Reader.Ladda ner Acrobat Reader här (program för läsning av filer).

Loven ansöks i första hand via Lupapiste.fi- servicen. Också pappersansökningar behandlas i Lupapiste.

Ansökan/Anmälan till kommunens byggnadstillsynsmyndighet

Ansökan som gäller planeringsbehov eller undantag

Ansökan om förlängning av bygglovs giltighet

Hörande av grannar

Ursprungsmaterial
Den aktuella ursprungsdatan för planeringen. Innehåller officiella kart- och planutdrag, grannförteckning, lagfartsbevis samt fastighetsregisterutdrag.

Gatuanmälan och ansökan om anslutningspunkt till vattenförsörjning (på finska)

Ansökan om åtgärdstillstånd för byggande eller ändring av avloppssystem i fastigheten (word/ pdf )

Utredning över huvudritningarnas innehåll 
Huvudprojekteraren undertecknar blanketten.

Anmälan om projekterare och godkännande av uppdraget

Ansökan/ anmälan och beslut, ansvarig arbetsledare

FVA-arbetsledarens inspektionsblankett (med fastighetsspecifikt avloppsvattensystem)

FVA-arbetsledarens inspektionsblankett (då fastigheten ansluts till kommunaltekniken)