Byggnadstillsynens blanketter

Pdf-filerna kan läsas med Adobe Acrobat Reader.Ladda ner Acrobat Reader här (program för läsning av filer).

Loven ansöks i första hand via Lupapiste.fi- servicen. Också pappersansökningar behandlas i Lupapiste.

Ansökan/Anmälan till kommunens byggnadstillsynsmyndighet

Ansökan som gäller planeringsbehov eller undantag

Ansökan om förlängning av bygglovs giltighet

Hörande av grannar

Aktuell ursprungsdata för planering (bl.a. numeriskt kartmaterial) laddas i Kyrkslätts kartbutik

Beställning av utlåtande

Ansökan om åtgärdstillstånd för byggande eller ändring av avloppssystem i fastigheten (word/ pdf )

Utredning över huvudritningarnas innehåll 
Huvudprojekteraren undertecknar blanketten.

Anmälan om projekterare och godkännande av uppdraget

Ansökan/ anmälan och beslut, ansvarig arbetsledare

FVA-arbetsledarens inspektionsblankett

FVA-arbetsledarens inspektionsblankett (då fastigheten ansluts till kommunaltekniken)