Byggnadstillsynens blanketter

Beställning av material här 

Loven ansöks i första hand via Lupapiste.fi- servicen. Också pappersansökningar behandlas i Lupapiste.

Hörande av grannar

Anslutningspunkt för vattenförsörjning

Ansökan/ anmälan och beslut ansvarig arbetsledare