Byggnadstillsyn

Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljöns kvalitet.

Det förekommer tyvärr dröjsmål i vår kundbetjäning för tillfället. Alla personalresurser är för tillfället inte besatta vid byggnadstillsynen. Under vår- och sommarsäsongen samt under semesterperioden kan anhoppning av behandlingen av ärenden förekomma. Vi gör vårt bästa för att behandla ert ärende så fort som möjligt.

Det offentligt framlagda utkastet till byggnadsordning för Kyrkslätts kommun 15.11.-15.12.2017