Byggnadstillsyn

Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljöns kvalitet.

Byggnadstillsynens arkiv- och sakkunnigtjänster

Beakta:

Byggnadstillsynen i Kyrkslätt övergår 21.5.2018 från arkivering av tillståndshandlingar i pappersformat till enbart elektronisk förvaring av handlingar. Godkända huvudritningar stämplas elektroniskt, varefter parterna i projektet har tillgång till dem i e-tjänsten som pdf-filer. Kunden ska printa huvudritningarna och de ska framföras vid det inledande mötet och vara tillgängliga på byggplatsen.Kyrkslätts kommun har en egen avgiftsbelagd kopieringstjänst. Via den kan man beställa utskrifter av ritningarna.

Kontaktuppgifter: kopiolaitos@kirkkonummi.fi

Det förekommer tyvärr dröjsmål i vår kundbetjäning för tillfället. Alla personalresurser är för tillfället inte besatta vid byggnadstillsynen. Under vår- och sommarsäsongen samt under semesterperioden kan anhoppning av behandlingen av ärenden förekomma. Vi gör vårt bästa för att behandla ert ärende så fort som möjligt.

Det offentligt framlagda utkastet till byggnadsordning för Kyrkslätts kommun 15.11.-15.12.2017