Byggmästare, Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, lokaltjänster

09.04.2019 15:38

Kategori: Kungörelse

Byggmästare

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, lokaltjänster

Jobbnyckel 227573

 

Kyrkslätts kommuns lokaltjänster söker en byggmästare till ett ordinarie anställningsförhållande

 

Lokaltjänsterna ansvarar för byggnadsbeståndet som kommunen förvaltar och utför underhålls- och reparationsuppgifter i kommunens egna fastigheter, samt ansvarar för nybyggandet.

 

Vi söker en byggmästare för mångsidiga underhålls- och reparationsuppgifter inom underhållet. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. reparationsuppgifter inom underhållet av offentliga byggnader samt beställnings-, styrnings- och tillsynsuppgifter gällande reparationer. Du deltar i utarbetandet av en reparationsplan på lång sikt. Du kommer att arbeta inom underhållsteamet tillsammans med byggmästaren, servicemästaren och fastighetsingenjören. Du är också chef för underhållsteamet med 6 anställda och de 2 anställda på depån.

 

Behörighetskrav är lämplig examen som mästare eller ingenjörs examen, samt minst 1 års erfarenhet av motsvarande uppgifter. Framgångsrikt utförande av uppgiften kräver kännedom om service- och reparationsbyggande samt minst hyfsad kännedom om VVS-system.  Vi värdesätter mångsidighet, erfarenhet av att låta göra reparationer av byggnadstekniska skador och årsreparationer, god kundbetjänings-, samarbets- och interaktionsförmåga samt ett självständigt och initiativtagande arbetsgrepp. Befattningen förutsätter användning av egen bil. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Vi värdesätter kunskaper i svenska.

 

Vi erbjuder ansvarsfulla och intressanta arbetsuppgifter i ett ordinarie arbetsförhållande. Du får genomföra utmanande projekt, vi ger dig en introduktion i uppgifterna och ditt team och din chef stöder dig fullständigt. 

 

Lönen bestäms enligt avtalet för tekniska sektorn och är 3000 - 3500 €/månad, beroende på arbetserfarenhet och individuellt tillägg. Arbetstiden är allmän arbetstid. I besättandet av uppgiften iakttas en prövotid på 6 mån.

 

Ansökningar med studie- och arbetsintyg till den ledigförklarade befattningen ska skickas elektroniskt senast 30.4.2019 kl. 12.00 (ansökningstiden förlängd) till adressen: www.kuntarekry.fi

 

Ytterligare information om uppgiften ges av underhållschef Teuvo Martikainen, tfn 040 760 3707, e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Arbetet börjar: 1.5.2019 eller enligt överenskommelse

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.