Byggandets skeden

Kommunen låter bygga gatuplaneringsobjekt. Entreprenaderna konkurrensutsätts offentligt i systemet för konkurrensutsättning Cloudia och publiceras i HILMA-annonseringskanalen. I alla kommunala upphandlingar iakttas lagen om offentlig upphandling. Den av kommunaltekniska nämnden årligen godkända dispositionsplanen styr byggandet.

Byggandetsskede