Byggandet tagit fart i Kyrkslätt i början av året - Även handläggningen av bygglov snabbare

04.09.2020 09:30

Kategori: Boende och miljö Byggnadstillsyn Tomter och byggande

I Kyrkslätt har i år före slutet av juli beviljats bygglov för 541 nya bostäder, vilket är mer än under hela förra året sammanlagt (471 bostäder).

I början av året har man beviljat nya bygglov för 85 nya småhus, 11 flervåningshus och 11 fritidsbostäder.  

-Med tanke på Kyrkslätts framtida utsikter är det positivt att byggandet har tagit fart och att coronaepidemin inte verkar ha bromsat upp byggandet. Man söker kvalitet i boendet särskilt nu då mängden distansarbete har ökat och Kyrkslätt kan erbjuda en fungerande kombination av naturnära boende nära service, säger ordförande för byggnads- och miljönämnden Saara Huhmarniemi.

 Handläggningstiden för bygglov har blivit snabbare

Handläggningstiden för bygglov för nybyggnader är i Kyrkslätt i år i genomsnitt 39 kalenderdagar från ansökans inlämningsdag till beslutsdatum. Handläggningstiden för loven har blivit snabbare jämfört med tidigare år, särskilt tack vare e-tjänsten Lupapiste.

-I bästa fall kan vi handlägga lovet inom några veckor, särskilt om lovansökan är omsorgsfullt gjord och planerna har skickats på förhand till byggnadstillsynen för kommentarer, berättar kommunens ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos.

Byggnadsarbetet med flervåningshuset i trä i Sundsberg är i slutskedet.