Byggandet av skyddsvägen på Masabyvägen och förbättringen av busshållplatserna håller på att inledas

07.09.2017 15:29

Kategori: Gator och vägar

Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska sektor håller på att inleda byggandet av en skyddsväg med mittrefug på Landsväg 11311 (Masabyvägen) och förbättringsarbeten på busshållplatserna vid Rusthållsvägens anslutning. Arbetet beräknas bli färdigt 31.12.2017. Arbetet kan orsaka mindre störningar för trafiken, och busshållplatserna kan tillfälligt vara ur bruk under arbetet. Huvudentreprenör är Oy Göran Hagelberg Ab och ansvarig mästare är Vesa Heikkilä. Byggherreingenjör Jonas Lindgren är kommunaltekniska sektorns kontaktperson.