Byggandet av östra delen av Vattentornsbacken börjar

27.09.2022 14:38

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Byggnadsarbetet omfattar gatan Vattentornsbrinken, gång- och cykellederna, parkstråken, anslutningsarrangemangen vid Gamla Kustvägen och vattenförsörjningen. På området måste man utföra brytning. Syftet är är att byggnadsarbetet blir färdigt hösten 2023.

Arbetet börjar 3.10.2022 med trädfällning och byggande av stråk 11.

Oy Göran Hagelberg Ab är entreprenör för objektet, toimisto@hagelberg.fi.

Vi beklagar eventuella olägenheter som bygget medför.

Du får mer information om entreprenaden genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

östra delen av Vattentornsbacken