Byggandet av motionstrapporna i Veikkola börjar

18.11.2021 14:08

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Byggarbetena för motionstrapporna i Veikkola inleds nästa vecka med röjningsarbeten i terrängen och byggande av en serviceväg. Arbetena fortsätter ända tills det kommer snö, då skidspåren på området tas i bruk. De kvarstående arbetena slutförs under våren 2022.

Man kommer att spärra av arbetsplatsområdet med röd-gula band, och trafiken till bygget sker söder om idrottsplanen. Vi uppmanar de som rör sig i området att vara försiktiga, eftersom det kör stora fordon och arbetsmaskiner på området.

Vi beklagar eventuella olägenheter som bygget medför.

Entreprenör för objektet är Uudenmaan Infrapalvelut Oy.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

motionstrapporna i Veikkola

Motionstrapporna i Veikkola