Byggandet av lekplatsen och seniorparken i Kyrkdalsparken har börjat

01.10.2019 10:46

Kategori: Idrott och friluftsliv Fritid Gator och vägar

Byggandet av en lekplats för äldre barn och en seniorpark i Kyrkdalsparken i Kyrkslätts centrum har inletts. På grund av byggandet blir vi tvungna att begränsa vissa rutter i parken, men lekplatsen för små barn och hundparkerna kan användas under byggtiden.

På lekplatsen för äldre barn kommer det att finnas bl.a. gungor och balanseringsredskap. I seniorparken kommer det att anläggas bl.a. redskap för utomhusmotion, en gunga och bord och bänkar.

Parkerna ska vara färdiga före årets slut.

Ytterligare information om entreprenaden på kommunens webbplats och kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Som entreprenör för objektet verkar Leikkiturva Oy.

Vi beklagar eventuella olägenheter som byggarbetena förorsakar.

Byggandet av lekplatsen och seniorparken i Kyrkdalsparken har börjat

Byggandet av lekplatsen och seniorparken i Kyrkdalsparken har börjat