Byggandet av kommunalteknik på detaljplaneområdet Tinaparken börjar

29.06.2017 12:50

Kategori:

Samhällstekniska sektorn i Kyrkslätts kommun påbörjar byggandet av kommunalteknik på det i Masaby belägna detaljplaneområdet Tinaparkens gator (Tinabrinken, Bössmedsbågen, Smed-Kalles gränd, Ljusdalavägen),  gång- och cykelleder (Tinatorgsgränden, Bössmedsstigen, Flintlåsgränden), Tinatorget, parkstråk och -områden.

 

Byggandet inleds sommaren 2017 och avslutas i maj 2019.

 

Under byggtiden uppstår tillfälliga ändringar i trafikarrangemangen. Vi beklagar olägenheterna som byggandet medför.

 

Ytterligare information om projektet ges av planeringsingenjör Suvi Kylmänen, suvi.kylmanen(at)kirkkonummi.fi.

 

Tinaparken

https://youtu.be/fRYs8firqII