Byggandet av kommunalteknik börjar i Vattentornsbacken i centrum

26.09.2018 11:20

Kategori: Gator och vägar

https://www.youtube.com/watch?v=gaEo1FUASrk&feature=youtu.be

Det första skedet av byggandet av kommunalteknik på Vattentornsbackens detaljplaneområde har börjat. I det första skedet byggs den västra delen av området som omfattar den nya Åängsvägen, gång- och cykeltrafikbron över Jolkbyån till idrottsparken och parkstråken. I samma entreprenad byggs som komplettering till funktionerna på Jokirinteen oppimiskeskus gård ett motionsområde för barn, en gatubandyplan, en allaktivitetsarena, en streetbasketplan och ett område för utemotion. Jokirinteen oppimiskeskus ligger invid Åängsvägen som ska byggas.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy som ansvarat för planeringen av kommunaltekniken på området har gjort en video som presenterar en mer visuell bild av det kommande området och där man ser hur de olika konstruktionerna placerar sig i terrängen. Videon är bara en digital modell, inte den slutliga byggnadsplanen. I slutet av videon ser vi också planen för det andra byggnadsskedet. Andra skedet inleds tidigast år 2021.

Oy Göran Hagelberg Ab är entreprenör för området. Syftet är att det första skedet av Vattentornsbacken står färdigt före sommaren 2020.

Vattentornsbacken