Byggandet av huvudbiblioteket fortsätter trots fördröjning

15.03.2019 09:42

Kategori: Tomter och byggande Bibliotek

Huvudentreprenören för Kyrkslätts bibliotek Rakennus Omera Oy har ansökt om konkurs. Östra Nylands tingsrätt försatte bolaget i konkurs 14.3.

Kommunen har tagit byggplatsen i sin besittning och omedelbart inlett de behövliga åtgärderna för att minimera de olägenheter som saken medför. Kommunen strävar efter att få byggandet på byggplatsen i gång så fort som möjligt.

Ytterligare information:

Kyrkslätts kommun
Lokalchef Jarno Köykkä
tfn 0400 442 753
jarno.koykka@kirkkonummi.fi

kirjasato uutinen