Byggandet av gator på Masabyportens detaljplaneområde börjar

11.08.2021 06:55

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Det första skedet av byggandet av gator och kommunalteknik på Masabyportens område i Masaby i Kyrkslätt börjar.  I det första skedet bygger man ett nytt avsnitt till Sundsvägen, dit trafiken flyttar senare efter byggandet av det andra skedet och gång- och cykelleden Sundsstigen från Sundsbergsvägen till Masaby station. Därtill byggs kommunaltekniken på området i det första skedet som nu påbörjas. Byggandet av kommunalteknik sträcker sig också till Södra Sundsvägens område.

Gatuplanerna för området vann laga kraft gällande första skedet tidigare i år.

Sweco Infra & Rail Oy har ansvarat för planeringen av objektet.

Syftet är att det första skedet blir färdigt sommaren 2022 och det andra skedet inleds tidigare 2023.  Om ändringar som eventuellt medförs av byggandet av objektet meddelas separat.

Oy Göran Hagelberg Ab är entreprenör för objektet.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Masabyporten skede 1.