Byggandet av första skedet av kommunaltekniken runt vattentornet i centrum fortsätter

31.01.2019 07:33

Kategori: Gator och vägar

Byggandet av gatorna på Vattentornsbacken detaljplaneområde har inletts hösten 2018, och under vintern har arbetet fortsatt. Under hösten och början av vintern har grundförstärkningar och jordkärningar utförts och vattenledningar byggts på området. Byggandet fortsätter i fråga om vattenledningarna, och senare på våren byggs annan kommunalteknik, t.ex. fjärrvärmelinjer. På åkerområdet mellan områdena Jolkby och Kyrkvalla har anläggningen av parksråkar inletts genom avlägsnande av ytjord. På åkerområdet utförs arbete på vintern eftersom jorden är mer bärande under vintertid.

Under våren inleds också byggandet av bron för gång - och cykeltrafik över Jolkbyån till idrottsparken och byggandet av underfarten under Gamla Kustvägen. Underfarten utgör en trygg direkt förbindelse från Kyrkdalen till Vettentornsbackens område för fotgängare och cyklister.

Det första skedet av byggandet av Vattentornsbacken planeras bli färdigt senast sommaren 2020.

Mer information om projektets framskridande:

http://www.kyrkslatt.fi/byggprojekt-i-centrala-kyrkslatt och

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Det första skedet av byggandet av Vattentornsbacken