Byggandet av förlängningen av Munkkullavägen och gång- och cykelvägen centrum–Tolls inleds

09.07.2020 08:19

Kategori: Gator och vägar

Kyrkslätts kommun inleder byggandet av förlängningen av Munkkullavägen. Gatan förlängs ända till vändplatsen i planen. I samband med detta byggs en cirka 1,3 km lång gång- och cykelväg från vändplatsen ända till Tolls hållplats.

Arbetet inleds i fråga om förlängningen av Munkkullavägen, och senare i slutet av sommaren inleds också arbetet med gång- och cykelvägen. Syftet är att objektet blir färdigt senast sommaren 2021.

Oy Göran Hagelberg Ab är entreprenör för objektet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet förorsakar.

Ytterligare information om projektet: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

 

 Byggandet av förlängningen av Munkkullavägen och gång- och cykelvägen centrum–Tolls inleds

Byggandet av förlängningen av Munkkullavägen och gång- och cykelvägen centrum–Tolls inleds