Byggande

Kommunen låter bygga gatuplaneringsobjekt. Entreprenaderna konkurrensutsätts offentligt i systemet för konkurrensutsättning Cloudia och publiceras i HILMA-annonseringskanalen. I alla kommunala upphandlingar iakttas lagen om offentlig upphandling. Den av kommunaltekniska nämnden årligen godkända dispositionsplanen styr byggandet.

Våra webbsidor uppdateras som bäst och deras strucktur ändrar något. Uppdaterade uppgifter om de nya projekten publiceras på sidan under våren. 

Ytterligare information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Kommunens planeringsprojekt delområdesvis

Norra
Centrala
Östra
Södra

Se noggrann områdesindelning här.