Byggande

Våra webbsidor uppdateras som bäst och deras strucktur ändrar något. Uppdaterade uppgifter om de nya projekten publiceras på sidan under våren. 
Ytterligare information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Kommunen låter bygga gatuplaneringsobjekt. Entreprenaderna konkurrensutsätts offentligt i systemet för konkurrensutsättning Cloudia och publiceras i HILMA-annonseringskanalen. I alla kommunala upphandlingar iakttas lagen om offentlig upphandling. Den av kommunaltekniska nämnden årligen godkända dispositionsplanen styr byggandet.

Tidtabell för byggande av Veikkola

Tidtabell