Butiksservice

Kommunen producerar butiksservice för sina kunder i form av egen verksamhet. Kommunens sysselsättningsenhet Toimari samlar ihop och levererar produkterna till kunderna. Undantag är butiksbesök som främjar funktionsförmågan som kan göras tillsammans med kunden. Leveranser sker 1 x vecka (leveransdagar beroende på butiken). Butiksservicen är inkomstrelaterad men personer med små inkomster stöds. För kunden är butiksservicens pris 13,60€/gång. För ensamboende med inkomster mindre än 1 400€/mån eller par med mindre än 1 800€/mån är priset 6,80€/gång för kunden. Butiken som kunden valt fakturerar kunden direkt för produkterna som levererats, med eventuella faktureringstillägg. Kommunen betalar en del av leveranskostnaderna för leveranser som innehåller högst två köpkassar samt eventuella wc- och hushållspapper. Kunden gör själv upp beställningslistan som kunden kan ge till hemvårdspersonalen eller om kunden omfattas av regelbunden hemvård kan den anställda vid behov hjälpa kunden att göra beställningen. En ny beställningslista kan också ges i samband med den föregående leveransen. Beviljad stödtjänst antecknas i kundens service- och vårdplan.

Mer information

Seniorilinjen 

telefon: 040 1269 900