Business Forum Kirkkonummi 2.11.2017

01.11.2017 09:25

Kategori: Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Business Forum Kyrkslätt samlar igen företagare, personer intresserade av företagande och sakkunniga till kommunhuset för att dryfta aktuella frågor.

Seminariet hålls 2.11 kl. 15-20 i fullmäktigesalen och aulan i kommunhusets första våning.

 

Årets teman är skärpta dataskyddsregler, finansiering av företagsverksamhetens tillväxt samt arbetsgemenskapens välmående, om vilka vi får höra expertföreläsningar i fullmäktigesalen.


Program >>

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla. Till dem som anmält sig på förhand senast 31.10. erbjuder vi kvällsmåltid i kommunhusets restaurang Ervasti.

Välkommen att bilda nätverk!

 

Seminariet ordnas av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts företagare rf.
Ytterligare information: susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi


Stämningar från Business Forum 2016

BFK17

BFK17