Bra att veta

E-post används endast då man kommer överens om mötestider och andra praktiska frågor. Allt skriftligt/muntligt material och alla uppgifter sparas alltid i barnets vårdberättelse, som på begäran ges till vårdnadshavarna.

Om familjen flyttar till en annan ort medan det finns en klientrelation till barnskyddet, meddelar Kyrkslätts barnskydd den nya orten om saken. Alla relevanta handlingar skickas till den nya kommunen, vars skyldighet det är att tillsammans med familjen fortsätta arbetet enligt klientplanen.