Bowlingonsdagar för ungdomar i Masaby för 12-17 -åringar

10.01.2020 12:52

Kategori: Unga Ungdoms- och idrottstjänster

onsdag 22.1.2020 kl. 16-17

onsdag 29.1.2020 kl. 16-17

Anmälan via WhatsApp 0400752294

Anmäl dig till den avgiftsfria bowlingen för ungdomar. Du kan anmäla dig till endera onsdagen (22.1. eller 29.1.). De 15 första ryms med i båda grupperna.

Till vårt förfogande står tre banor i glow bowling på övre våningen i Kyrkslätts bowlinghall. (Masabyvägen 346, 02430 Masaby)

Bowlingen är en lekfull gemensam fritidssysselsättning och innehåller ingen egentlig undervisning i bowlingteknik. Ändå finns det vuxna på plats hela verksamheten. De guidar och ser till att verksamheten sker smidigt

Du behöver med dig ledig klädsel som lämpar sig för bowlingen och en drickflaska.

Ytterligare information och anmälan via WhatsApp 0400752294

Sanna Korkelainen, hobbykoordinator 

bowling