Bostadsrättsbostäder

Myndighetsuppgifter kring bostadsrätter har centraliserats till Helsingfors, på fastighetskontorets bostadsavdelning, t.o.m. 31.8.2023. 
Bostadsavdelningens telefonservice för sökande av bostadsrättsbostad, tfn 09 310 13032 (må–fr kl. 9–11).

Kontaktuppgifter:
Fastighetskontoret, bostadsavdelningen
Tavastvägen 3, 4 vån.,
PB 2201
00099 Helsingfors stad

Ytterligare information om bostadsrättsbostäder

Ansökan om ordningsnummer för bostadsrättsbostad ändrar Fr.o.m. 1.9.2023 - de gamla ordningsnumren går ut

Ansökan om bostadsrättsbostad håller på att ändra. I och med den nya bostadsrättslagen ansöker man inte längre om ordningsnummer av den egna staden/kommunen utan av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Nytt ordningsnummer av ARA
Fr.o.m. 1.9.2023 ansöker man om nya ordningsnummer av ARA. Med det nya ordningsnumret kan man söka bostadsrättsbostad landsomfattande i alla kommuner där det finns bostäder. Numret kostar ca 10 euro och det gäller i två år.
Fr.o.m. 1.1.2024 kan man endast ansöka om bostad med ARA:s ordningsnummer.
Lämna in bostadsansökan och uppgifter om ordningsnumret till det bostadsrättssamfund vars bostäder intresserar. Mera information om samfund som äger bostadsrättsbostäder fås på stadens/kommunens webbplats och av servicerådgivningen.

Ytterligare information om förändringarna:
· ARA:s webbplats: www.ara.fi
· e-post: asumisoikeus@ara.fi
· per telefon 02952 50990 tisdagar kl. 9–11