Bokpratare Riitta Keipi avstår inte från läsandet ens som pensionär

12.06.2019 10:53

Kategori: Bibliotek

Riitta Keipi från Kyrkslätt har gjort en aktningsvärd 42 år lång karriär i biblioteksvärlden. I sommar avgår hon för att fira välförtjänta pensionärsdagar. Riitta, som arbetat på Kyrkslätts bibliotek sedan år 1997, har blivit bekant för många, först genom sitt arbete som chaufför-funktionär i bokbussen och därefter som bokpratare. Att bokprata innebär att man berättar så entusiastiskt om böcker att åhöraren får lust att läsa dem.

De första tjugo åren av sin karriär arbetade Riitta som tjänsteförrättande bibliotekarie vid Borgå bibliotek. Då var arbetet vid bibliotekets informationsdisk mycket annorlunda än idag: det fanns inte datorer eller internet, utan man sökte information via kartotek och böcker. Under sin karriär har Riitta sett den digitala utvecklingen i biblioteken, och hon tycker det är fint hur biblioteket alltid följt med den allmänna utvecklingen, till och med gått i spetsen för den.

Riitta sökte jobb i Kyrkslätt då det fanns en ledig plats på bokbussavdelningen. För att få jobbet blev hon tvungen att ta lastbilskort, men att köra en stor bil var inget problem: som dotter på ett jordbruk var hon van vid att köra stora maskiner.

Till att börja med skötte Riitta om det svenskspråkiga bokutbudet i bokbussen, men så småningom väcktes intresset att övergå till den finskspråkiga barnlitteraturen. På Riittas förslag fick klasserna egna tider till bokbussens morgonrutt på skolgårdarna. På så sätt kunde alla barnen besöka bokbussen, och besöket tävlade inte längre med de övriga rastsysselsättningarna. Arrangemanget som Riitta gav idéen till används än idag på bussens morgonrutt.

Kring år 2000 inleddes trenden med bokprat i Finland. Riitta deltog i flera kurser, och år 2005 började hon jobba som bokpratare. Den nya arbetsuppgiften kändes naturlig, för hon har alltid tyckt om att berätta för andra om böcker. Redan i gymnasiet höll Riitta en liten biblioteksfilial på hemorten. Hon kände till samlingen utan och innan, och rekommenderade böcker för kunderna. Hon fungerade alltså som ett slags bokpratare redan innan hon visste att ett sådant arbete fanns.

Riitta har delat ut boktips i de lägre årskurserna i de finska skolorna i Kyrkslätt. Mellan åk 2 och 6 har man grundligt gått igenom litteraturen från dikter till serier och från klassiker till fantasi. Riitta har alltid ansett det viktigt att så många barn som möjligt får boktips, inte bara eleverna i de skolor som ligger nära biblioteket. Om det var besvärligt för eleverna att komma till biblioteket så åkte Riitta till skolan. De senaste åren har man fördelat boktipsuppgifterna så att skoleleverna i Masaby och Veikkola har fått boktips av personalen i närbiblioteken på orterna.

Lärarna inspirerades av Riittas tips, och samarbetet med skolorna har varit smidigt. Riitta tror att hon som bokpratare kunnat underlätta den omfattande arbetsbördan för lärarna i de lägre årskurserna inom den grundläggande utbildningen. Det utkommer mycket finskspråkig barnlitteratur varje år, så det har fordrats läslust för att hålla sig à jour. De senaste 15 åren har Riitta läst så gott som enbart barn- och ungdomsböcker på fritiden. Det har varit lätt att bli entusiastisk över goda böcker, så som Timo Parvelas böcker: den nyaste Ella-boken är en sådan. Den entusiasmen har lätt smittat av sig på barnen.

Man är idag orolig över barns och ungas läsande, men Riitta tycker inte att det finns fog för oro i Kyrkslätt. I kommunen finns det bra lärare som värderar läsande, och de samarbetar tätt med biblioteket. Samarbetet mellan skolan och biblioteket gagnar alla, och Riitta har t.ex. inte blivit tvungen att använda sin tid till att bevisa hur viktigt hennes arbete är. Riitta är tacksam för att hennes arbete har uppskattats i biblioteket.

Mycket har förändrats under Riittas karriär, men inte riktigt allt. Goda historier är fortfarande populära, oavsett om de är i tryckt form, i e-böcker eller i ljudböcker. Då barnet får en stark grund för läskunskapen, bär den senare i studier och arbetsliv. Under sin karriär har Riitta velat berätta för barnen att läsning kan vara roligt, för det är inte alltid läxor det gäller. Läsning kan också hämta tröst i livets svåra stunder.

Arbetet har alltid varit viktigt för Riitta och hon har inte ifrågasatt att fritiden gått åt till barnböcker. Nu då pensionen närmar sig är det emellertid dags att fördjupa sig i vuxenlitteratur. Ögonen tindrar då Riitta berättar att hon bläddrat i förlagens höstkataloger - det är så många härliga böcker på kommande! Riitta har reserverat en massa böcker på biblioteket och ämnar bli stamkund där då hon går i pension. På hösten då arbetstider och -turer inte längre definierar dagens gång, kan Riitta utöver böckerna dessutom njuta av pelargonskötsel och friluftsliv tillsammans med familjens nyaste medlem; en liten chihuahua.

Biblioteket söker för tillfället en efterträdare för Riitta till bibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Riitta önskar sin efterträdare givande arbetsår tillsammans med barnen, eftersom deras glädje, och att väcka deras iver, har varit det bästa i hennes arbete.

Foto: Päivi Ahola

Bokpratare Riitta Keipi avstår inte från läsandet ens som pensionär