Bokprat

Bokprat lockar barn och unga att läsa.

Bokprataren läser böcker och förbereder en intressant och lockande presentation som hålls i biblioteket, i klassen eller på någon annan lämplig plats.Bokpratarens jobb stöder modersmålsundervisningen genom att också läraren får större kännedom om barn- och ungdomslitteratur och genom det kan stimulera elevernas läsintresse.

Bokprataren kommer också gärna till föräldra- och lärarmöten.

Också i Kyrkslätts bibliotek finns det bokpratare. Kontakta ditt eget närbibliotek!

Barn och barnfamiljer, De unga
Bibliotek
bibliotek / allmänna bibliotek, tipsande / bokprat, biblioteksservice / informationstjänst

Mesta
Tfn 040 126 9458

Masaby bibliotek
tfn 09 2967 2137

Veikkola bibliotek
tfn 09 2967 2100

Bokbussen
tfn 040 516 4899