Bokbussen Ella besöker Masaby

13.03.2019 10:31

Kategori: Bibliotek

Bokbussen Ella besöker Masaby för att betjäna kunder nu då biblioteket håller stängt. Lördag 23.3 och 13.4 kl. 10-15 kör Ella in på bibliotekets gård. Dessutom kan du besöka Ella måndag 25.3 och 8.4 kl. 12.30-13.

I bokbussen kan du låna , återlämna och hämta reservationer. Bokbussens samling är begränsad, så det kan löna sig att reservera böcker på förhand via webbiblioteket och välja bokbussen som avhämtningsplats.

Förutom dessa tilläggsturer kör Ella alla normala dagsturer till skolorna och dagisarna i Masaby samt de normala kvällsturerna i Masaby. Bokbussens tidtabell hittar du på bibliotekets webbsida.

Välkommen till bokbussen!

Bokbussen Ella besöker Masaby