Bokbussen Ella

Kyrkslätts bokbuss

Bokbussen Ella besöker skolor och daghem på dagarna och betjänar kommuninvånare runt om i Kyrkslätt på kvällarna. Ellas tidtabeller finns i biblioteken och på webbsidorna.

Bibliotekets webbsidor

kirjastoauto@kirkkonummi.fi

Kyrktorget 1 02400 KYRKSLÄTT
tfn. 040 516 4899

Öppettid