Boende

1. Känn igen dina bästa stunder

Utnyttja ditt eget elbolags uppföljningstjänst för att se när och hur mycket du förbrukar el och hur förbrukningen varierar enligt dygn och årstid.

Med hjälp av uppföljningstjänsten kan du kartlägga de timmar då din förbrukning är som högst, dina elförbrukningsvanor och välja ett elavtal som är lämpligt för dig. Du avgör hurdan elkonsument du är.

Spara smart och gör effektiva ändringar i dina konsumtionsvanor i vardagen.

 • Utred på vilken tidpunkt din konsumtionstopp infaller och tänk ut medel för att minska konsumtionen och elfakturan
 • Jämna ut konsumtionstoppar till exempel genom att använda tvättmaskinen på annan tidpunkt.
 • Utnyttja tidsstyrning på dina anordningar och system:
 • Upprätthåll rimliga rumstemperaturer oavsett uppvärmningsform
 • Kom ihåg att stänga av anordningarna eller dra ut sladdarna när du inte använder dem. Du kan koppla anordningarna till en skarvsladd med strömbrytare. Då kan du stänga av anordningarna genom en och samma strömbrytare.
 • Tvätta fulla maskiner både när du använder diskmaskinen och tvättmaskinen.
 • Utnyttja ugnens eftervärme och laga maträtterna på en och samma gång under en uppvärmning. Om du värmer upp mat på nytt är det energieffektivare att använda mikrovågsugn i stället för vanlig ugn.

Visste du att underhållningselektronikens andel av elkonsumtionen är 7 %? När du köper en ny anordning, välj en energieffektiv med hög energiklass.

2. Förbruka vatten smart och sparsamt

Det lönar sig att förbruka vatten förnuftigt, framför allt varmt bruksvatten. Det går åt mycket energi att värma det. Visste du att till exempel en 15 minuters dusch kostar cirka 450 euro per år? Om du duschar i 5 minuter blir kostnaderna bara cirka 150 euro.

3. Har du hört om flexibel förbrukning?

Det lönar sig att förbruka el när den är bäst tillgänglig, när den produceras med låga utsläpp och när den är billigast.

Så kan du också minska din elfaktura och klimatutsläppen som beror på elförbrukningen.

Se tips på hur du kan förbereda dig för flexibel förbrukning (endast på finska).

4. Spara energi genom att justera rumstemperaturen

Glöder värmeelementen eller går golvvärmen het? Ett lätt sätt att minska energimängden som går åt till uppvärmningen är att hålla innetemperaturen i varje rum i hemmet på lämplig nivå.

En lämplig temperatur för t.ex. hemmets vistelserum är 20-21 ºC, medan man rekommenderar en lite lägre temperatur i sovrummet, 18-20 ºC. För varm inneluft är torrare och gör oss slöare.

Tumregeln är: En sänkning av innetemperaturen på 1 ºC innebär en besparing på ca 5 % i uppvärmningskostnaderna!

5. Bli småproducent av solenergi

Investera långsiktigt och lönsamt genom att skaffa hem ett solenergisystem. Solenergi är en helt förnybar, luktfri, ljudlös och utsläppsfri energiproduktionsform och den kräver knappt någon service.

Ytterligare information finns på webbplatsen Aurinkosähköä kotiin (på finska).

6. Bränn ved energieffektivt och med låga utsläpp

Undvik olägenheterna av vedbränning och upprätthåll grannsämja genom att bränna ved på rätt sätt – med låga utsläpp, effektivt och med beaktande av grannarna.

 • Bränn torr och ren ved 
 • Bränn inte sopor eller återvinningsbart material.
 • Undvik ofullständig förbränning och se till att luften byts ut
 • Följ anvisningarna för eldstaden

7. Bada bastu energieffektivt

Visste du att uppvärmningen av en elbastuugn är en av hushållens mest betydande elförbrukningstoppar, i genomsnitt 6-10kWh per bastubadsgång?

Men man kan bada bastu och spara energi! Ta tillvara Motivas tips till energismart bastubadande:

 1. Minska ventilationen i bastun då du börjar värma den.
 2. Värm bastun på en gång för hela sällskapet.
 3. Det lönar sig att gå i bastun genast då den är klar.
 4. Den mest energibesparande temperaturen i bastun är 70-80 ºC. Att värma bastun till 100 ºC ökar
  elförbrukningen med 20-30 %.
 5. Stäng av ugnen efter bastubadandet. Eftervärmen och ventilationen är tillräckliga för att torka
  bastun.
 6. Öka ventilationen i bastun då du slutat bada.

8. Du som bor i ett småhus, jämför värmesystem och hur de lämpar sig för ditt hem

Jämför olika värmesystem, de totala kostnaderna och hur de lämpar sig just för dig med hjälp av jämförelseverktyget från Motiva (på finska). Du kan till exempel jämföra byte av oljevärmesystem mot ett värmesystem med lägre utsläpp.

9. Välj grönt elavtal

Den lättaste klimatgärningen i vardagen är att köpa el som producerats med förnybara energikällor. Kontrollera att den el du köper har märkts med ursprungsgaranti för förnybar energi.

Du känner igen elleverantörer som uppfyller hållbarhetskriterierna på märket EKOenergi.

10. Byt ut lamporna!

Använder du ännu gamla glöd- eller halogenlampor? Det lönar sig att byta ut dem till energisnålare och långvarigare LED-lampor! På så sätt sparar du också i elräkningen. Fördelen med LED-lampor är
att de tänds fort, det finns olika färgnyanser att välja mellan enligt behov och olika sockeltyper som passar olika ändamål i hemmet.

Tjänsten Lampputieto (på finska) ger ytterligare tips och anvisningar för valet av rätt LED-lampa.