Bobäcksgränden är stängd 27.-28.9.2021

20.09.2021 12:14

Kategori: Gator och vägar

På Bobäcksgränden utförs stödjande arbete vid plankorsningen.

Bobäcksgränden är under arbetet stängd för all gång- och cykeltrafik och fordonstrafik under perioden 27.-28.9.2021 kl. 7-18.

All trafik styrs från Bobäcksgränden till en omväg med tillfälliga trafikarrangemang.
Det finns en karta över de tillfälliga trafikarrangemangen på Bobäcksgränden.

Huvudentreprenör av arbetet är GRK Rail Oy.

Vi beklagar olägenheterna som stödjande arbete vid plankorsningen förorsakar.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Vägarbete