Bobäcks skolans egna sidor

Under perioden18.3-13.5.2020 undervisades merparten av skolans elever på distans p.g.a. av rådande läge.

Besök vår sida för distansundervisning för att bekanta dig med hur vi jobbade under den här perioden. 

Personal läsåret 2020-2021

Lärare:

årskurs 1 Fanny Mäkinen

årskurs 2 Anna Karell

årskurs 3 Anna Sjöblom

årskurs 4 Victoria Lindroos-Röj

årskurs 5 Joakim Georgs

årskurs 6 Marica Hedman 

t f rektor & timlärare Teresia Kajanti: 040-1269303

speciallärare Fredrika Törnroos: 040-1269363

Skolgångshandledare:

samt Timlärare & Eftis: Theresia Ledochowski 

 & Efis/Mornis: Sandra Sirviö

 & Efis/Mornis: Katarina Vaskelainen

Eftis: Annette Taipalus

Elevvårdspersonal:

skolakurator Clary Corander: 050-4140735

skolhälsovårdare Eva Gyllenbögel-Lindberg: 050-5774988

Övrig personal: 

skolsekreterare, skolvärd Pamela Laakso: 040-1269868

Läs och Lovtider 2020-2021:

Höstterminen 11.8.2020–18.12.2020

Höstlov 12–18.10.2020
Jullov 21.12.2020–6.1.2021

Vårterminen 7.1.2021–5.6.2021

Sportlov 22.–28.2.2021

Planer

Skolans ordningsstadga

Plan för förebyggandet av och ingripande vid mobbning, våld och trakasserier

Kontaktuppgifter


fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Rektor:  040-1269303

Eftis: 040-1269304

Lärarrummet: 040-1269305

Skolsekreterare, skolvärd:  040-1269868

Lektionstider 2020-2021:

Åk 1           
8.55-12.50 må-ons
8.55-13.55 to
8.55-12.50 fre

Åk 2          
8.55-13.55 må-ti
8.55-12.50 ons-fre

ÅK 3      
8.55-13.55 må    
8.55-14.45 ti
8.55-12.50 on
8.55-14.45 to
8.55-12.50 fre

Åk 4          
8.55-14.45 må-ti
8.55-12.50 ons-fre

Åk 5          
8.55-14.45 må-ti
8.55-12.50 ons
8.55-14.45 to-fre

Åk 6          
8.55-14.45 må-ti
8.55-12.50 ons
8.55-14.45 to-fre