Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar följande tjänster, befattningar och vikariat inom svensk utbildning

06.05.2018 10:00

Kategori: Kungörelse

Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar följande tjänster, befattningar och vikariat inom

SVENSK UTBILDNING


Karuby skola

1 SKOLGÅNGSBITRÄDE fr.o.m. 6.8.2018 (vakansnummer 2000310459)

Skolgångsbiträde: Lönen utgår enligt AKTA. Den som anställs skall uppvisa straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Kontaktuppgifter Karuby skola: rektor Greger Englund, tfn 040 126 9303, e-post fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi


Winellska skolan

1 LEKTOR i religion fr.o.m. 1.8.2018 (vakansnummer 2000512521)
2 vikarier för KLASSLÄRARE för tiden 1.8.2018 – 31.7.2019 (vakansnummer 2000511931 och 2000511991)
1 vikarie för SPECIALLÄRARE för tiden 5.8.2018 – 1.6.2019 (vakansnummer 2000514505)
1 TIMLÄRARE i matematiska ämnen (matematik-fysik-kemi) för tiden 1.8.2018 – 31.7.2019
3 SKOLGÅNGSBITRÄDEN fr.o.m. 6.8.2018 (vakansnummer 2000311192, 2000311190 och 2000311204)

Skolgångsbiträde: Lönen utgår enligt AKTA. Den som anställs skall uppvisa straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Kontaktuppgifter Winellska skolan: rektor Kristiina Koli, tfn 040 126 9693, e-post fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi
 

Kyrkslätts gymnasium

vikarie för REKTOR för tiden 4.6. – 4.12.2018 (2000505511)
2 vikarier för LEKTOR i modersmål och litteratur för tiden 1.8.2018 – 6.6.2019 (vakansnummer 2000995516 och 2000995521)
1 vikarie för LEKTOR i historia och samhällslära för tiden 1.8.2018 – 31.12.2021 (vakansnummer 2000515515)
1 TIMLÄRARE i matematiska ämnen (matematik samt kemi och/eller fysik) för tiden 1.8.2018 – 31.7.2019
1 TIMALÄRARE i främmande språk (engelska och tyska) för tiden 1.8.2018 – 31.7.2019

Kontaktuppgifter Kyrkslätts gymnasium: rektor Maria Ekman-Ekebom, tfn 040 589 6913,

e-post fornman.efternamn@kyrkslatt.fi
 

Behörighetskraven bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998). De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.


Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 21.5.2018 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svensk småbarnspedagogik och utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt.


Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Läs om oss www.kyrkslatt.fi

 

Bildningstjänsterna i Kyrkslätt