Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar följande tjänster, befattningar och vikariat inom Svensk småbarnspedagogik och utbildning

11.01.2019 15:30

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.  Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande.

Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Läs mer om oss på www.kyrkslatt.fi.

Välkommen med i vår duktiga skara!


Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar följande tjänster, befattningar och vikariat inom


Svensk småbarnspedagogik och utbildning


SKOLSEKRETERARE i Winellska skolan fr.o.m. 1.3.2019.

ICT-STÖDPERSON för den grundläggande och gymnasieutbildningen fr.o.m. 1.8.2019.


Förfrågningar: chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich, tfn 040 733 0264, e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi


SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK


KONSTPEDAGOG fr.o.m. 1.9.2019


Hommas daghem i Masaby

LÄRARE inom småbarnspedagogik med behörighet för förskoleundervisning fr.o.m. 1.2.2019

2 LÄRARE inom småbarnspedagogik, av vilka en med behörighet för förskoleundervisning fr.o.m. 01.08.2019

Sjökulla daghem i norra Kyrkslätt

SPECIALLÄRARE inom småbarnspedagogik fr.o.m. 4.2.2019

LÄRARE inom småbarnspedagogik med behörighet för förskoleundervisningen fr.o.m 1.2.2019

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (L272/2005). Lönen betalas enligt AKTA. De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.


Förfrågningar:

Konstpedagog: tf. dagvårdschef Christina Broman tfn 0400 807 631,

Daghemmen:

Hommas daghem: daghemsföreståndare Tina Stjernberg tfn 040 839 0472

Sjökulla daghem: daghemsföreståndare Catrine Nordström tfn 050 310 6908

e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi


SVENSK UTBILDNING


Bobäcks skola

KLASSLÄRARE  fr.o.m. 1.8.2019

SPECIALLÄRARE  fr.o.m. 1.8.2019

TIMLÄRARE med klassläraruppgifter för tiden 1.8.2019-31.7.2020

Winellska skolan

3 KLASSLÄRARE fr.o.m. 1.8.2019

2 TIMLÄRARE med klassläraruppgifter för tiden 1.8.2019-31.7.2020

Vikarie för KLASSLÄRARE för tiden 27.2-3.6.2019

Vikarie för KLASSLÄRARE för tiden 5.8.2019-15.1.2020

Vikarie för TIMLÄRARE med klassläraruppgifter för tiden 5.3-10.7.2019

LEKTOR i matematiska ämnen (matematik och kemi) fr.o.m. 1.8.2019

LEKTOR i elevhandledning fr.om. 1.8.2019

LEKTOR i främmande språk (engelska och spanska) fr.o.m. 1.8.2019

LEKTOR i musik fr.o.m. 1.8.2019

3 SPECIALLÄRARE fr.o.m. 1.8.2019

 

Kyrkslätts gymnasium

REKTOR fr.o.m. 1.4.2019 eller enligt överenskommelse

SPECIALLÄRARE fr.o.m. 1.8.2019

TIMLÄRARE i matematiska ämnen (matematik och fysik) för tiden 1.8.2019-31.7.2020


Behörighetskraven bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998). Lönen betalas enligt UKTA. De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.


Förfrågningar:

Rektorstjänsten: chef för svensk dagvård och utbildning: Mikael Flemmich tfn 040 733 0264

Bobäcks skola: rektor Teresia Kajanti tfn 040 126 9303

Winellska skolan: rektor Kristiina Koli tfn 040 126 9693

Kyrkslätts gymnasium: tf. rektor Mikael Eriksson tfn 040 126 9877

e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi


Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 28.1.2019 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svensk småbarnspedagogik och utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt.


Bildningstjänsterna i Kyrkslätt