Bildnings- och fritidstjänsterna tackar för ett gott samarbete år 2020 och önskar alla ett gott nytt år

20.12.2020 09:48

Kategori: Bibliotek Musikinstitutet Medborgarinstitutet Bildkonstskolan Idrott och friluftsliv Kultur Ungdoms- och idrottstjänster Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Fritid

Vi kommer att minnas 2020 som ett väldigt annorlunda år. På våren övergick skoleleverna och lärarna till distansundervisning så gott som över en natt och i många hem balanserade man mellan elevernas skolarbete och vårdnadshavarnas distansjobb. Även största delen av barnen inom småbarnspedagogiken stannade hemma och många hobbyer blev på paus då. Biblioteken stängde sina dörrar och ungdomstjänsterna dejourerade på distans. Vi rörde oss rekordmycket i naturen och Kyrkslätts friluftsområden var i flitigt bruk.    

Nu befinner vi oss igen i en situation där fritidshobbyer och ordnandet av publiktillställningar begränsas, gymnasisterna studerar på distans och i högklassernas undervisning rekommenderar man användning av munskydd för både elever och lärare. Även inom småbanspedagogiken har man gjort specialarrangemang för att verksamheten ska vara så trygg som möjligt – både för barnen och för personalen. I biblioteket kan man som tur fortfarande låna julläsning, även om man inte kan spendera längre tider i lokalerna. Även ungdomsledarna arbetar med ungdomen – utomhus och på distans.

Då julen står inför dörren vill jag tacka er alla å Bildnings- och fritidssektorns vägnar för det gångna året! Tack för all flexibilitet, förståelse och förmåga att ta till er nya saker. Vi vet att en del av förändringarna under året har kommit för er med mycket kort varsel.

Jag hoppas att ni kan varva ner en stund och samla nya krafter för det nya året. Så som det nu ser ut får vi leva denna nya coronavardag ännu långt in på nästa års sida. I Bildnings- och fritidstjänsterna hoppas vi naturligtvis på att kunna börja år 2021 så vanligt som möjligt. Vi följer med den lokala och nationella coronasituationen och anpassar vår verksamhet enligt rådande rekommendationer.    

God jul till alla och gott nytt år 2021!

Mikael Flemmich
tf. bildningsdirektör

Vintrig granskog