Bildnings- och fritidsnämnden beslutade om läs- och lovtider för läsåret 2022–2023 och behandlade förslaget om tilläggsanslag för innevarande år 2021

01.12.2021 19:18

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde onsdag 1.12 och beslutade om småbarnspedagogikens och skolornas läs- och lovtider för läsåret 2022–2023. Dessutom behandlade nämnden bland annat förslaget om tilläggsanslag för budgetåret 2021 och kungjorde idrottsstipendier och utmärkelser för meriter år 2021 att ansökas.

Småbarnspedagogikens och skolornas läs- och lovtider läsåret 2022–2023

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade om läs- och lovtider inom småbarnspedagogiken samt förskoleutbildningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för läsåret 2022–2023.

 • Höstterminen börjar onsdag 10.8.2022 och slutar onsdag 21.12.2022.
 • Höstlov firas en vecka lång 17.10.2022–21.10.2022 (vecka 42)
 • Jullov firas 22.12.2022–6.1.2023
 • Vårterminen börjar måndag 9.1.2023 och slutar lördag 3.6.2023
 • Sportlov firas 20.2.2023–24.2.2023 (vecka 8)

Läs- och lovtiderna inom förskoleundervisningen följer grundskolornas läs- och lovtider verksamhetsåren 2022–2023, dock så att den sista arbetsdagen på vårterminen är fredag 2.6.2023.

Nämnden beslutade dessutom att småbarnspedagogikens verksamhetsår 2022–2023 börjar 1.8.2022 och slutar 31.7.2023. Sommartid 1.6–31.7.2023 då situationen så tillåter har endast bestämda daghem jour på olika områden – övriga verksamhetsställen är stängda under den tiden. Vid behov koncentreras verksamheten också under skolornas andra lovtider. Behovet av småbarnspedagogik under lovtiderna kartläggs utgående från en förfrågan till vårdnadshavarna. Dessutom beslutades att småbarnspedagogikens utbildningsdagar kan ordnas både på hösten och på våren. Under utbildningsdagarna ordnas ingen förskoleundervisning.

Den dagliga arbetstiden i daghemmen är i regel kl. 6.30–17.30 och vid behov kl. 6-18. Skiftomsorg ordnas på centrums serviceområde i Jokirinteen päiväkoti kvällar, nätter, veckoslut samt söckenhelger och högtider. Invånarparkerna är i regel öppna från måndag till fredag kl. 9–16.

Bildnings- och fritidsnämndens förslag om tilläggsanslag i budgeten år 2021

Bildnings- och fritidsnämnden behandlade vid sitt sammanträde förslaget om tilläggsanslag i fråga om budgeten 2021.

Nämnden konstaterade i sitt beslut att fritidstjänsternas inkomster avsevärt har underskridit inkomstberäkningen i budgeten år 2021 på grund av begränsningsåtgärderna på grund av coronapandemin.

Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att de beviljar bildnings- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 200 000 euro i budgeten år 2021 på grund av inkomstunderskottet på grund av begränsningsåtgärderna på grund av coronapandemin.

Idrottsstipendier och utmärkelser för meriter år 2021

Kyrkslätts kommun uppmärksammar årligen de bästa idrottarna, motionärerna, tränarna eller andra inom idrottsfostran meriterade personer.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade kungöra Kyrkslätts kommuns idrottsstipendier och utmärkelser 2021 samt Olli Mäki-priset att ansökas senast 7.1.2022. Nämndens ordförande och vice ordförande bereder tillsammans med ungdoms- och idrottsdirektören och fritidssekreteraren ett förslag om personer som ska belönas.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

 • Ändring av principerna för eftermiddagsverksamheten gällande praxis för uppsägning av platsen
 • Skötselklassificering av idrottsplatser
 • Ungdomstjänsternas och idrottstjänsternas projektbidrag 2021
 • Kultur-, ungdoms- och idrottstjänsternas organisationsbidrag år 2022
 • Beviljande av studiebidrag ur C.F. och Maria von Wahlbergs fond läsåret 2021–2022
 • Delegering av bildnings- och fritidsnämndens allmänna befogenheter enligt förvaltningsstadgan, skadestånd
 • Förslag till Kyrkslätts ungdomsfullmäktiges nya verksamhetsstadga

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden

Kyrkslätts fyrlogo