Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 15.4 om klientavgifterna för småbarnspedagogik samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever under undantagsförhållandena

15.04.2020 21:32

Kategori: Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade att klientavgifter för småbarnspedagogik inte under undantagsförhållandena uppbärs för barnets frånvarodagar fr.o.m. 18.3.2020.

Nämnden beslutade också att avgifter för klubbverksamheten som har varit stängd från och med 18.3.2020 inte uppbärs i april och maj.

Nämnden beslutade om lättnader även i klientavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. För de barn som inte har deltagit i verksamheten 18–31.3 halveras månadsavgiften. I april tas ingen månadsavgift alls ut. I maj halveras månadsavgiften mellan 1–13.5 eller tas avgiften inte alls ut, om undantagsförhållandena fortsätter till slutet av läsåret.

 

Bildnings- och fritidstjänsterna

Kyrkslätts logo med fyren