Bilder söks för bok om Porkalas fyrar

01.11.2019 12:38

Kategori: Kultur

Finlands Fyrsällskap förbereder en bok om Porkalas fyrar Rönnskär och Kallbådan. Boken handlar om fyrarnas historia och nutid samt skildrar de människor som arbetade och bodde vid fyrarna.

Vi letar efter allt material på fyrarna, särskilt äldre fotografier. Vi uppskattar och är väldigt tacksamma för allt material vi kan komma åt. Om du har material du kan bidra med får du gärna kontakta oss.

Kontakt: Jyrki Olkinuora jyrki.olkinuora@fimnet.fi, p. 0400 587 907 eller Pekka Väisänen majakkapekka@gmail.com, p. 0445566707

BILD: Kallbådans fyr.

Majakka