Bidrag till lokala kulturföreningar 2021, hederspris

30.06.2021 08:44

Kategori: Kungörelse

Bidrag till lokala kulturföreningar 2021, hederspris

 

Bildnings- och fritidsnämnden har beslutat anvisa 2 000 euro att delas ut i form av hederspriser för kultur.

Grund för beviljande år 2021 är:

Förtjänstfullt arbete för främjande av möte mellan kulturer i Kyrkslätt eller

Förtjänstfullt konst- och kulturarbete av en ung person.

Hederspriset kan beviljas en i Kyrkslätt hemmahörande meriterad förening eller föreningsmedlem. Förslagen ska göras på en blankett för ändamålet.

Förslagen ska lämnas in senast 31.8.2021 före kl. 16.00. Försenade ansökningar beaktas inte. 

Postadress:

Kyrkslätts kommun / Bildnings- och fritidsnämnden / Bidrag / Kultur

PB 20

02401 KYRKSLÄTT

E-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ansökningsanvisningar

Grunderna för beviljande av bidrag och övriga bidragsvillkor har fastställts i bidragsreglementet för Kyrkslätts kommuns kulturtjänster.

Bidragsansökan görs på kulturtjänsternas ansökningsblankett.

Ansökningshandlingarna finns på adressen https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar

samt på kommunens servicekontor på Ervastvägen 2, Kyrkslätt.

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, kulturtjänster, (09) 296 71, kulttuuri@kirkkonummi.fi

 

30.6.2021 Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna