Bidrag och räntestödslån för specialgrupper

Investeringsbidrag för specialgrupper

Kuuma-kommunerna kungör investeringsbidrag för specialgrupper och räntestödslån för samma projekt för ansökan, så att kommunen kan lämna in ansökningshandlingarna med utlåtanden till ARA inom utsatt tid.

Projektet ska ha kommunens förordande. Ansökningarna ska lämnas in till Kyrkslätts kommuns registratur före 18.10.2017 kl. 15.30. Kommunen skickar ansökningarna med utlåtanden vidare till ARA.

Tilläggsinformation finns på webbplatsen för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet www.ara.fi. Ansökningar som lämnas in till ARA efter den årligen utsatta tiden tas inte till behandling. Ansökningarna returneras inte.

Ansökningarna med bilagor skickas till kommunens registratur: Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller kirjaamo@kirkkonummi.fi.